لندن ارز خـرید
فروش ارز و حواله بانکی
ارز 1ساعتهTT
شخصی
شرکتی
پوند 4550 4670 4600 4770
یورو 4000  4200 4120 4200
دلار 3570 3730 3700 3730
سایر
سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر
نـرخ ارز - تـهـران
تهران ارز خـرید ارز فـروش ارز حواله شخصی
حواله شرکتی 
دلار 3700 3730 3790 3770
یورو 4200 4230 4150 4220
پوند 4670 4750 4620 4800
درهم 1020 1030 1025 1025
       
  سكه آزادی- جدید
1,200,000 تـومان
  سكه آزادی- قدیم
1,180,000 تـومان
  سكه نـیـم آزادی
650,000 تـومان
  سكه ربـع آزادی
370,000 تـومان
  سکه یک گرمی
255,000 تـومان

صـرافـی لـنـدن - نـرخ جهانی ارز

صـرافـی لـنـدن - نـرخ جهانی طـلا


 

تـماس رایگان - شـبکه های اجـتماعی

021 8280 4525
+4475 3163 2111
+4475 3163 2111
Tel : از ایران
Mob: Lon
WhatsApp
تهرانلندننیویورک
طراحی سایت
جمعه 5 خرداد 1396.
May 26 2017.